Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

 

Obowiązujące przepisy

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1508 ze zm.);
2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.);
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm. );
4) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 1260 ze zm.);
5) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r.  poz. 1878);
6) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 );
7) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1510 ze zm.)
8) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1778 z późn. zm.);
9) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 1265 ze zm.);
10) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.)
11)  Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r poz. 180 ze zm. ),
12)  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz.  U. z 2018 poz. 998 ze zm.)
13) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. Poz. 1390)
15) Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2016r. poz. 1406 ),
16) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r.  poz. 2447),
18) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2018r. poz. 755 ze zm.)
19) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092)
20) Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ) 
21) Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r. poz. 1960 ze zm.)
22) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) 

Podstawa i data powołania:

1) Uchwały nr XII/75/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Koronowie z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie,

2) Zarządzenia Nr 1/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Koronowie z dnia 31 marca 1990 r. w  sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.

Informacje

Liczba wyświetleń: 561
Utworzono dnia: 21.06.2018

Historia publikacji

  • 30.04.2019 08:48, Paweł Święcichowski
    Edycja strony: Obowiązujące przepisy
  • 21.06.2018 13:22, Paweł Święcichowski
    Edycja strony: Obowiązujące przepisy
  • 21.06.2018 13:04, Paweł Święcichowski
    Dodanie strony: Obowiązujące przepisy