Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie

ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KORONOWIE

OGŁASZA NABÓR DO PROGRAMU

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2019 – 2020.

W związku z realizacją w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie ogłasza nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej.

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2019 - 2020

INFORMACJE O PROGRAMIE
Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 Z Programu mogą skorzystać pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Asystentem może być: 
- osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej 
- osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
Asystentem nie może być:
- Osoba faktycznie zamieszkująca razem z Uczestnikiem Programu
- Osoba będąca członkami rodziny
- Opiekun prawny

Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.
Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
- wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
- załatwieniu spraw urzędowych
- nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
- korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)
Świadczenie usług przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:
7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

WAŻNE!!!

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach - usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie (sekretariat@mgops.koronowo.pl) za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1,  86-010 Koronowo.
 • Karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.mgopskoronowo.naszbip.pl

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • do grudnia 2020 r.

UWAGA:
Uczestnik nie ponosi odpłatności za udział w Programie

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa WORD

Utworzono dnia 22.07.2020, 12:25

Karta zgłoszeniowa PDF

Utworzono dnia 22.07.2020, 12:24

Informacje

Liczba wyświetleń: 428
Utworzono dnia: 22.07.2020
Dokument wprowadził:
Paweł Święcichowski
Dokument opublikował:
Paweł Święcichowski
Dokument wytworzył:
Paweł Święcichowski
Podmiot udostępniający informację:
MGOPS Koronowo

Historia publikacji

 • 22.07.2020 12:27, Paweł Święcichowski
  Edycja strony: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
 • 22.07.2020 12:25, Paweł Święcichowski
  Dodanie załącznika: Karta zgłoszeniowa WORD
 • 22.07.2020 12:24, Paweł Święcichowski
  Dodanie załącznika: Karta zgłoszeniowa PDF